Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương năm 2023

Nếu người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương năm 2023 thì có được nhận hỗ trợ gì hay không? 

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN) có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh như sau:

Các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp năm 2023

Tôi muốn biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định như thế nào trong năm 2023? Căn cứ vào văn bản pháp luật nào?

Những lưu ý về ấn định thuế năm 2023

Trong năm 2023, những doanh nghiệp được ấn định thuế thì cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH

Cho tôi hỏi mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại có tăng trong năm 2023 không? 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt trong những trường hợp sau:

Điểm mới về hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2023

Thông tư 79/2022/TT-BTC vừa có hiệu lực đã sửa đổi hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy hồ sơ theo Thông tư mới có gì khác so với trước đây?

Lệ phí môn bài năm 2023: Ai phải nộp, nộp bao nhiêu?

Năm 2023, ai phải nộp lệ phí môn bài và phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí môn bài?

Các lưu ý nổi bật về khai thuế, tính thuế năm 2023

Năm 2023 cần lưu ý những vấn đề gì khi thực hiện khai thuế, tính thuế?

Có bắt buộc công ty phải có kế toán trưởng? Quyền của kế toán trưởng năm 2023?

Tôi vừa thành lập công ty, theo quy định pháp luật thì công ty tôi có phải có kế toán trưởng không, kế toán trưởng của công ty phải có trách nhiệm thế nào?

Trang 1 / 27

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn