Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp ( Công ty TNHH )

Công ty cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp: 1. Đặt tên cho công ty - Tên tiếng Việt của công ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”. Tên riêng: Tên riêng được viết...

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.

Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018. Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau: Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt...

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn