Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Nghị quyết 68/NQ-CP 2022 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà Nước

Phấn đấu ít nhất 25 DNNN có vốn hóa chủ sở hữu trên 1 tỷ USD vào cuối 2025 Ngày 12/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế -...

Hướng dẫn cập nhật mã ngành nghề theo Danh mục ngành nghề mới qua mạng

Kể từ ngày 20/8/2018, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới chính thức được áp dụng theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã đăng ký theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũ thì có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới hay không? Nếu thực hiện thì cách thức tiến...

Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp ( Công ty TNHH )

Công ty cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp: 1. Đặt tên cho công ty - Tên tiếng Việt của công ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”. Tên riêng: Tên riêng được viết...

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.

Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018. Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau: Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt...

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn