Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Ghi sổ kế toán:
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định;
- Ghi chép sổ kế toán theo đúng hình thức kế toán mà khách hàng đã đăng ký;
- Lập báo cáo kê khai thuế hàng tháng/hàng quý;
- Lập báo cáo Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN năm theo quy định hiện hành của Bộ tài chính;
- Sắp xếp, đóng cuốn các chứng từ kế toán và sổ kế toán;
- Trích xuất dữ liệu ra file PDF, Excel gửi quý khách hàng lưu kết thúc mỗi năm tài chính.
Giải trình:
- Giải trình số liệu kế toán trong báo cáo tài chính, chứng từ, hóa đơn trực tiếp với cơ quan thuế (chi cục thuế hoặc cục thuế địa phương) khi Doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán trực tiếp;
- Giải trình các thông tin liên quan đến việc kê khai tính thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN (hỗ trợ giải trình thuế TNCN trong trường hợp khách hàng sử dụng Gói dịch vụ TNCN);
- Giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế địa phương.
Thuế TNCN:
- Đăng ký mã số thuế TNCN (ban đầu);
- Đăng ký giảm trừ gia cánh, đăng ký người phụ thuộc;
- Tính lương, thuế TNCN khấu trừ và phải nộp hàng tháng;
- Lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN (cuối năm).
Đăng ký Bảo hiểm - Lao động:
- Đăng ký thang lương bảng lương với cơ quan lao động địa phương (thường đi kèm với đăng ký nội quy Công ty);
- Đăng ký lao động (Báo cáo sử dụng lao động);
- Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc;
- Tính lương, BHXH, BHYT, BHTN;
- Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (khi có sự tăng/giảm lao động hoặc thay đổi mức lương);
- Kê khai BHXH với hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử – KBHXH;
- Báo cáo BHXH, chốt sổ BHXH;
- Báo cáo hoạt động hàng năm gửi Sở Kế hoạch Đầu tư; Báo cáo thống kê gửi Cục Thống kê; Báo cáo tình hình sử dụng lao động gửi Sở Lao động.

Dịch Vụ

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn