Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí quy định trong luật lệ phí và phí 2015. Lệ phí môn bài là khoản lệ phí đánh vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Từ 1/1/2017, nhà nước ta chuyển từ thu thuế môn bài sang lệ phí môn bài, được quy định tại nghị định 139/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn chi tiết tại thông tư 302/2016/TT–BTC trong đó quy định cụ thể một số vấn đề sau

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ các trường hợp được miễn lệ phí mà chúng tôi sẽ đề cập tại phần sau: Cụ thể

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
 • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Các loại tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức

Lưu ý: Văn phòng đại diện không có hoạt động kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài (áp dụng cho năm 2018 trở đi)

Mức thu lệ phí môn bài với doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ trên 10 tỉ đồng: Mức thu là 3.000.000 đồng/năm
 • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỉ đồng trở xuống: Mức thu là 2.000.000 đồng/năm
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh: Mức thu là 1.000.000 đồng/năm
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài cả năm
đồng/năm

Bậc Mã tiểu mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 Bậc 3 2864

Mức thu lệ phí môn bài với cá nhân, hộ gia đình

 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Mức thu là 1.000.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Mức thu là 500.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Mức thu là 300.000 đồng/năm

Lưu ý khi nộp lệ phí môn bài

 • Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm, phải nộp lệ phí môn bài cả năm
 • Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng cuối năm (cụ thể từ 1/7 hàng năm), phải nộp lê phí môn bài ½ năm so với mức lệ phí môn bài ở trên
 • Nếu người nộp thuế sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài

 • Các doanh nghiệp không thay đổi thông tin : thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhât là ngày 30/1 hàng năm.
 • Các doanh nghiệp có thay đổi : tăng vốn điều lệ, mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện (có hoạt động thu chi tại văn phòng đại diện) v.v... làm thay đổi Lệ phí môn bài phải nộp cho năm 2019 thì phải nộp tờ khai trước ngày 20/12/2018.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập : tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu tờ khai trong nghị định 139/2016/NĐ-CP, các đơn vị, tổ chức nộp tờ khai vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động kinh doanh hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký mã số thuế.

Mức phạt nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài

 • 01 đến 05 ngày: Phạt cảnh cáo
 • 01 đến 10 ngày: 400.000 – 1.000.000
 • 10 đến 20 ngày: 800.000 – 2.000.000
 • 20 đến 30 ngày: 1.200.000 – 3.000.000
 • 30 đến 40 ngày: 1.600.000 – 4.000.000
 • 40 đến 90 ngày: 2.000.000 – 5.000.000

Phạt chậm nộp lệ phí môn bài theo quy định tại thông tư 130/2016/TT-BTC từ ngày 1/7/2016 là 0.03% nhân với số thuế nộp chậm nhân với số ngày nộp chậm

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0978 619 629 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!