Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Dịch vụ tư vấn thuế và kế toán

- Tư vấn kê khai, lập quyết toán và nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu và các loại thuế khác.
- Tư vấn hoàn thuế và các quy định về thuế.
- Cung cấp hướng dẫn các quy định về luật thuế Việt Nam.
- Thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp khách hàng.
- Xử lý số liệu chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng chế độ kế toán.
- Lập sổ kế toán phù hợp với hình thức kế toán đăng ký áp dụng.
- Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý, khai quyết toán thuế năm và lập báo cáo tài chính năm.
- Giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê khi có yêu cầu.
- Lập và tính tiền lương hàng tháng theo số liệu được cung cấp từ doanh nghiệp.
- Cho thuê kế toán trưởng và nhân viên kế toán tạm thời.

Dịch Vụ

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn