Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Chi Cục và Cục thống kê Hồ Chí Minh

Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
+84 (28) 3824 8865 - tphochiminh@gso.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 1
+84 (28) 3829 8310 - chicucthongkeq1@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận 2
+84 (28) 3747 0294 - thongke.q2@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận 3
+84 (28) 3934 9600 - thongke.q3@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 4
+84 (28) 3825 3925 - chicucthongkequan4@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận 5
+84 (28) 3857 8495 - vatuanhcm@gso.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 6
+84 (28) 3854 0256

Chi Cục thống kê Quận 7
+84 (28) 3785 2431 - thongke.q7@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 8
+84 (28) 5431 4321 - thongke.q8@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 9
+84 (28) 3897 3296 - chicucthongkequan09@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận 10
+84 (28) 3863 9928 - cctk.q10@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 11
+84 (28) 3963 4901 - thongke.q11@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận 12
+84 (28) 3891 7530 - thongke.q12@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Tân Bình
+84 (28) 5434 1531 - thongketanbinh766@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận Tân Phú
+84 (28) 5408 8323 - cctk.tanphu@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Phú Nhuận
+84 (28) 3845 6837

Chi Cục thống kê Quận Bình Thạnh
+84 (28) 3841 2362 - thongke.binhthanh@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Bình Tân
+84 (28) 3875 0338 - thongke.binhtan@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Gò Vấp
+84 (28) 3894 4055 - cctk.govap@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Thủ Đức
+84 (28) 3722 5276 - thongke.thuduc@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Hóc Môn
+84 (28) 3891 4052

Chi Cục thống kê Quận Củ Chi
+84 (28) 3790 3731 - cctk.cuchi@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Bình Chánh
+84 (28) 3760 2143 - thongke.binhchanh@tphcm.gov.vn

Chi Cục thống kê Quận Nhà Bè
+84 (28) 3782 7842 - thongkenhabe@gmail.com

Chi Cục thống kê Quận Huyện Cần Giờ
+84 (28) 3874 0496 ext 108

Để lại lời nhắn

Liên Hệ

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn