Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Gói cơ bản ACC_Standard

500.000đ/Tháng

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định
Ghi chép sổ kế toán theo đúng hình thức kế toán mà khách hàng đã đăng ký
Lập báo cáo kê khai thuế hàng tháng/hàng quý
Lập báo cáo Báo cáo tài chính
Không phát sinh hóa đơn, chứng từ kế toán
Cam kết bảo mật số liệu tuyệt đối

Kế toán thuế ACC01

1.000.000đ/Tháng

Gói này bao gồm các công việc của gói ACC_Standard
In ấn và sắp xếp, đóng cuốn các chứng từ kế toán và sổ kế toán.
Hỗ trợ và tư vấn giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế khi Cơ quan Thuế kiểm tra thuế trực tiếp tại doanh nghiệp (hình thức hỗ trợ cung cấp số liệu giải trình, không giải trình trực tiếp với cơ quan thuế).
Hỗ trợ tư vấn các vấn đề chuyên môn có liên quan.
Hỗ trợ cập nhật văn bản mới hiện hành, trả lời email các thắc mắc của khách hàng về chuyên môn liên quan;
Trích xuất dữ liệu ra tệp tin định dạng PDF hoặc Excel.
Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu bảo mật lên tới 10 năm.
Cam kết bảo mật số liệu tuyệt đối
Dưới 10 chứng từ/tháng
BÁN
CHẠY

Kế toán thuế trọn gói ACCF01

2.000.000đ/Tháng

Gói này bao gồm các công việc của gói ACC01
Chịu trách nhiệm thay mặt chủ Doanh nghiệp giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế khi Cơ quan Thuế trực tiếp khi cơ quan thuế xuống làm việc trực tiếp
Thực hiện đăng ký mã số thuê TNCN, giảm trừ gia cảnh, lính lương TNCN, lập tờ khai quyết toán năm TNCN
Tư vấn, giải đáp các vấn đề chưa rõ về sổ sách kế toán, chứng từ, kế toán thuế
Cung cấp mẫu biểu kế toán thuế / lao động nếu có thay đổi cập nhật mới
BÁN
CHẠY

Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán KTSX

3.000.000đ/Tháng

Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định;
Khôi phục các bút toán kế toán, sổ sách kế toán theo đúng hình thức kế toán đã đăng ký, đầy đủ sổ cái và sổ chi tiết;
Khôi phục báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm theo đúng quy định;
Hỗ trợ giải trình số liệu kế toán trong báo cáo tài chính, chứng từ, hóa đơn với cơ quan thuế (chi cục thuế hoặc cục thuế địa phương).
Gói này phải dựa vào tình hình thực tế sổ sách doanh nghiệp, nên mức phí sẽ thay đổi sau khi khảo sát chi tiết