Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Kiểm tra, soát xét số liệu kế toán

- Dịch vụ kiểm tra, soát xét lại số liệu kế toán đã thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Kiểm tra số liệu kế toán theo yêu cầu Nội bộ Doanh nghiệp hoặc theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Kiểm tra soát xét việc lập sổ sách kế toán, chứng từ kế toán.
- Kiểm tra và thay thế doanh nghiệp giải trình số liệu kế toán trong báo cáo tài chính, chứng từ, hóa đơn trực tiếp với cơ quan thuế (chi cục thuế hoặc cục thuế địa phương);
- Kiểm tra hỗ trợ giải trình các thông tin liên quan đến việc kê khai tính thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN (hỗ trợ giải trình thuế TNCN trong trường hợp khách hàng sử dụng Gói dịch vụ TNCN);
- Kiểm tra và hỗ trợ giải trình giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế địa phương.

Dịch Vụ

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn