Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Điều kiện, hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên

Tôi có mong muốn trở thành kế toán viên thì cần đáp ứng những điều kiện gì và hồ sơ dự thi bao gồm những gì? 

Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ được quy định như thế nào?

Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính có thể ghi nợ lệ phí trước bạ không? Thủ tục như thế nào?

TP. HCM hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022

Năm 2022, doanh nghiệp tại TP. HCM thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động như thế nào?

Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải nộp lệ phí trước bạ không?

Xin hỏi là đối với lệ phí trước bạ thì việc đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải nộp lệ phí trước bạ?

08 khoản chi phúc lợi cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khoản chi phúc lợi trực tiếp nào cho người lao động được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

Mua bán hàng hóa với khu phi thuế quan chịu thuế GTGT như thế nào?

Doanh nghiệp phải chịu thuế giá trị gia tăng như thế nào khi bán hàng hóa vào khu phi thuế quan? 

04 vấn đề quan trọng Kế toán cần lưu ý trong giai đoạn cuối năm 2022

Cuối năm 2022, có những quy định nào mới trong lĩnh vực kế toán không? 

Cách phân biệt thuế gián thu với thuế trực thu

Theo quy định pháp luật hiện hành, thuế gián thu có khác so với thuế trực thu?

Đề xuất thêm nhiều quyền lợi về chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí

Có phải sắp tới sẽ thêm nhiều quyền lợi về chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

Phương pháp khấu trừ thuế trong Công ty Cổ Phần

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT), đó là phương pháp tính trực tiếp và phương pháp khấu trừ thuế.

Trang 1 / 32

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn