Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Quy trình quản lý thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Xin hỏi là quy trình quản lý thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hiện hành quy định thế nào?

Nhân viên làm việc lâu năm sẽ được hưởng những ưu tiên gì?

Trường hợp nhân viên làm việc lâu năm tại công ty được hưởng những ưu tiên nào hơn so với nhân viên mới hay không?

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng những ưu đãi gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu tham gia BHXH bắt buộc

Đối với người hưởng lương khi tham gia BHXH bắt buộc khi mất thì sẽ được hưởng chế độ tử tuất thế nào?

Các lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và mức phạt từ 2022

Trong năm 2022, những lỗi về chữ ký nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào?

Các lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và mức phạt từ 2022

Trong năm 2022, những lỗi về chữ ký nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào?

Thế nào là nợ xấu? Phân loại các nhóm nợ xấu hiện nay

Nợ như thế nào được xem là nợ xấu? Có bao nhiêu nhóm nợ xấu hiện nay?

Văn bản hợp nhất Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt về thuế, hóa đơn

Đã có Văn bản hợp nhất Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn và Nghị định 102/2021/NĐ-CP thành một văn bản duy nhất hay chưa?

Đối tượng, trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2022

Theo quy định pháp luật hiện hành thì những đối tượng và trường hợp nào được hoàn thuế giá trị gia tăng? 

Trang 6 / 23

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn