Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Mẫu file thang bảng lương 2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019). Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 đồng/tháng – 200.000...

Mẫu ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

1. Quy định về việc ủy quyền ký hóa đơn GTGT: Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : d) Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)" Trường hợp thử trưởng đơn vị không ký vào tiêu thưc người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực...

Mẫu Biên bản Thu hồi / Hủy Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Mẫu Thu Hồi / Hủy hóa đơn Giá Trị Gia Tăng nếu có sai xót khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Bạn có thể làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn trong các trường hợp sau : Sai Mã số thuể doanh nghiệp Sai thông tin sản phẩm Sai số lượng sản phẩm Sai đơn giá sản phẩm Sai các thông tin thành tiền v.v... ...

Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Mẫu điều chỉnh hóa đơn Giá Trị Gia Tăng nếu có sai xót khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Bạn có thể làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn trong các trường hợp sau : Sai địa chỉ doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Tham khảo chi tiết hướng dẫn tại : Hóa đơn ghi thiếu chữ PHƯỜNG, TỈNH, VIỆT NAM có hợp lệ ...

Mẫu 07 - báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT23/2014/TT-BLĐTBXH

Các doanh nghiệp phải Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 20/10/2014. Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động 2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP...

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn