Với tình hình dịch bệnh Covid 19 như hiện nay, nhà nước khuyến khích nộp khai báo thuế qua mạng, bằng chuyển Fax hoặc bằng các hình thức khác tránh trực tiếp để hạn chế lây lan. Sau đây là hướng dẫn của Kế toán KH về việc nộp báo cáo thống kê chi tiết theo từng Cục và Chi cục thống kê địa Phương.

Thông tin chi tiết về số điện thoại và email của từng Chị cục thuế địa phương để cácb ạn liên hệ cho rõ hơn tại link sau đây : http://ketoankh.com/page/thong-tin-cac-chi-cuc-va-cuc-thong-ke-ho-chi-minh-17

Từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/4/2020 các Báo cáo thống kê được nộp qua hình thức gửi email cho các Chi cục thuế, chi tiết yêu cầu của từng chi cục như sau :

 • Chi Cục thống kê Quận 1 gửi email về địa chỉ : chicucthongkeq1@gmail.com | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 2 gửi email về địa chỉ : thongke.q2@gmail.com | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 3 gửi email về địa chỉ : thongke.q3@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 4 gửi email về địa chỉ : chicucthongkequan4@gmail.com | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 5 gửi email về địa chỉ : vatuanhcm@gso.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 6 truy cập ts24.com tải IThongke về khai thuê hướng dẫn. Hoặc in BCTC ra gửi bưu điện | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 7 gửi email về địa chỉ : thongke.q7@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 8 gửi email về địa chỉ : thongke.q8@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 9 gửi email về địa chỉ : chicucthongkequan09@gmail.com | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 10 gửi email về địa chỉ : tctk.q10@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 11 gửi email về địa chỉ : thongke.q11@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận 12 gửi email về địa chỉ : thongke.q12@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Tân Bình gửi email về địa chỉ : thongketanbinh766@gmail.com | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Tân Phú gửi email về địa chỉ : cctk.tanphu@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Phú Nhuận truy cập ts24.com tải IThongke về khai thuê hướng dẫn. Hoặc in BCTC ra gửi bưu điện | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Bình Thạnh gửi email về địa chỉ : thongke.binhthanh@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Bình Tân gửi email về địa chỉ : thongke.binhtan@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Gò Vấp gửi email về địa chỉ : cctk.govap@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Thủ Đức gửi email về địa chỉ : thongke.thuduc@tphcm.gov.vn (khi gửi dưới email ghi đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, Họ tên Kế toán để sau này chuyển nộp Thống kê qua mạng, không nộp file cứng nữa) | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Hóc Môn truy cập ts24.com tải IThongke về khai thuê hướng dẫn. Hoặc in BCTC ra gửi bưu điện | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Củ Chi gửi email về địa chỉ : cctk.cuchi@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Bình Chánh gửi email về địa chỉ : thongke.binhchanh@tphcm.gov.vn | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Nhà Bè Nếu là doanh nghiệp khai bảng 1B thì gửi bưu điện, nếu doanh nghiệp khai bảng 1A thì gửi email về địa chỉ : thongkenhabe@gmail.com. Tốt nhất nên gửi MST về địa chỉ email hongkenhabe@gmail.com để được kiểm tra, hướng dẫn loại hình nộp báo cáo. | Số điện thoại liên hệ xem tại đây
 • Chi Cục thống kê Quận Huyện Cần Giờ nộp trực tiếp tại Chị cục thống kê Huyện Cần Giờ | Số điện thoại liên hệ xem tại đây