Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Đăng ký kinh doanh

Giấy phép công ty:
- Thành lập công ty TNHH 1 thành viên / 2 thành viên trở lên
- Thành lập công ty Cổ phần
- Thành lập DNTN
- Thành lập Chi nhánh / Văn phòng đại diện
- Đăng ký địa điểm kinh doanh
- Cấp phó bảng
- Dịch vụ giải thể công ty
- Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD):
- Dịch vụ thay đổi tên công ty
- Bổ sung ngành nghề
- Thay đổi trụ sở kinh doanh
- Thay đổi thành viên công ty
- Tăng / giảm vốn điều lệ
- Thay đổi đại diện Pháp luật
Đầu tư nước ngoài:
- Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài
- Điều chỉnh dự án đầu tư
- Nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
- Văn phòng đại diện nước ngoài

Dịch Vụ

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn