Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Những lưu ý về lệ phí môn bài năm 2023 mà doanh nghiệp cần biết

Quy định về lệ phí môn bài năm 2023 có gì mới? Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề nào về việc khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

Tài sản công là gì? Quy định về cho thuê tài sản công

Tài sản công là gì? Hiện nay, có những hình thức cho thuê tài sản công nào?

Phân loại tài sản cố định doanh nghiệp mới nhất

Xin hỏi tài sản cố định trong doanh nghiệp được phân loại theo quy định như thế nào?

Việc hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 quy định thế nào?

Cho tôi hỏi, hiện nay pháp luật quy định trong trường hợp nào thì được hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt? 

Từ 01/7/2023, phải thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2023

Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp là gì? Trong năm 2023 có bắt buộc phải thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp hay không?

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là bao nhiêu? Trường hợp nào được ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp?

Hướng dẫn người lao động đăng ký BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia được thực hiện như thế nào? 

Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn mới nhất (còn hiệu lực)

Hiện nay, Luật Thương mại có những văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn thi hành?

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2023

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2023 có sự thay đổi gì so với mức thuế suất năm 2022 hay không?

TP. HCM công bố lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01/2023

Tháng 01/2023, tôi sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cụ thể vào ngày nào? Tuổi nghỉ hưu năm 2023 được quy định ra sao? 

Trang 3 / 35

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn