Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận của từng loại sẽ được tính như thế nào?

Lưu ý về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp 2024

Năm 2024, đối tượng nào áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp? Lưu ý về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp 2024? 

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Hiện nay, thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài được thực hiện như thế nào? 

Hướng dẫn quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế thu nhập cá nhân

Việc quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế thu nhập cá nhân được hướng dẫn như thế nào?

Trường hợp nào phải có hệ thống phần mềm kế toán khi áp dụng hóa đơn điện tử?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành thì trường hợp nào doanh nghiệp phải có hệ thống phần mềm kế toán khi áp dụng hóa đơn điện tử? 

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc khi người lao động đổi nơi làm việc

Đã đăng ký con là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN; nay đổi công ty mới thì có phải đăng ký người phụ thuộc? 

Quy định cụ thể về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt 2024

Trong năm 2024, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt có khác gì so với hiện tại hay không? Cụ thể về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt 2024 là như thế nào?

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế trong doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế là gì? Lợi nhuận trước thuế trong doanh nghiệp được tính bằng công thức như thế nào?

Có được ký hợp đồng lao động khi chưa hết thời gian thử việc?

Bình thường sẽ thử việc 02 tháng mới được ký hợp đồng chính thức nhưng bạn này làm việc tốt thì công ty có được ký hợp đồng lao động khi chưa hết thử việc? 

Các lưu ý về xác định lỗ và chuyển lỗ 2024 trong doanh nghiệp

Việc xác định lỗ và chuyển lỗ là gì? Các nguyên tắc chuyển lỗ 2024 khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Trang 10 / 57

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn