Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Công ty có được chuyển lỗ 6 năm liên tiếp hay không?

Các năm gần đây, công ty của tôi kinh doanh thua lỗ nên phải chuyển lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo, vậy công ty có được chuyển lỗ 6 năm liên tiếp không?

Nguyên tắc lập, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Nguyên tắc lập, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Có bắt buộc công ty phải trả lương cho nhân viên vào ngày 05 hàng tháng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành có bắt buộc công ty phải trả lương cho nhân viên vào ngày 05 hàng tháng hay không?

Cá nhân cư trú và không cư trú trong Công ty Cổ Phần

Cá nhân cư trú và không cư trú trong Công ty Cổ Phần

Quy định về việc xử lý hóa đơn có sai sót trong năm 2024

Việc xử lý hóa đơn có sai sót trong năm 2024 được quy định như thế nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Có bao nhiêu loại công ty trách nhiệm hữu hạn?

Tôi đang tìm hiểu về các loại hình công ty hiện nay. Cho hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Có bao nhiêu loại công ty trách nhiệm hữu hạn?

Quy định về công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán trong Công ty Cổ Phần

Quy định về công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán trong Công ty Cổ Phần như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong năm 2024 là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi rằng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong năm 2024 là bao nhiêu? Điều kiện hưởng như thế nào?

Các lưu ý nổi bật về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in 2024 của lĩnh vực thuế

Trong năm 2024, biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in được quy định như thế nào và có những lưu ý nổi bật gì? 

Những trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024? Khi nào thì người lao động được phép ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Trang 4 / 57

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn