Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

11 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Các khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ không tính vào thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023.

Trợ cấp thất nghiệp năm 2023 và 10 điều cần biết

Vấn đề liên quan đến trợ cấp thất nghiệp năm 2023 và 10 điều cần biết ?

Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính thế nào?

Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 02 đến 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty bao gồm?

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương năm 2023

Nếu người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương năm 2023 thì có được nhận hỗ trợ gì hay không? 

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN) có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh như sau:

Các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp năm 2023

Tôi muốn biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định như thế nào trong năm 2023? Căn cứ vào văn bản pháp luật nào?

Những lưu ý về ấn định thuế năm 2023

Trong năm 2023, những doanh nghiệp được ấn định thuế thì cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH

Cho tôi hỏi mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại có tăng trong năm 2023 không? 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt trong những trường hợp sau:

Trang 19 / 45

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn