Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

0978 619 629

contact@ketoankh.com

33 Phan Văn Khỏe

Phường 13, Quận 5, HCM

08:00 am – 05:00 pm

Các ngày trong tuần

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tư ngày 1/7/2020

Ủy ban thường vụ Quốc Hội (UBTVQH) vừa Ban hành Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020, về việc Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh Thuế TNCN, được quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như...

Mẫu file thang bảng lương 2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019). Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 đồng/tháng – 200.000...

Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, cụ thể như sau: Đối với NLĐ làm việc ở...

Mẫu ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

1. Quy định về việc ủy quyền ký hóa đơn GTGT: Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : d) Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)" Trường hợp thử trưởng đơn vị không ký vào tiêu thưc người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực...

Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp ( Công ty TNHH )

Công ty cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp: 1. Đặt tên cho công ty - Tên tiếng Việt của công ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”. Tên riêng: Tên riêng được viết...

Mẫu Biên bản Thu hồi / Hủy Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Mẫu Thu Hồi / Hủy hóa đơn Giá Trị Gia Tăng nếu có sai xót khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Bạn có thể làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn trong các trường hợp sau : Sai Mã số thuể doanh nghiệp Sai thông tin sản phẩm Sai số lượng sản phẩm Sai đơn giá sản phẩm Sai các thông tin thành tiền v.v... ...

Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng

Mẫu điều chỉnh hóa đơn Giá Trị Gia Tăng nếu có sai xót khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Bạn có thể làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn trong các trường hợp sau : Sai địa chỉ doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Tham khảo chi tiết hướng dẫn tại : Hóa đơn ghi thiếu chữ PHƯỜNG, TỈNH, VIỆT NAM có hợp lệ ...

Mẫu 07 - báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT23/2014/TT-BLĐTBXH

Các doanh nghiệp phải Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 20/10/2014. Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động 2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP...

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.

Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018. Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau: Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt...

Doanh nghiệp dưới 10 người lao động miễn gửi thang, bảng lương

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương. Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện...

Trang 7 / 8

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn