Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt trường hợp kế toán ký chữ ký không giống nhau sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng <-- vậy ký “chữ ký” như thế nào là không bị phạt?

- Tại Khoản 1 Điều 19 của Luật kế toán 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) quy định: “Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất” .

- Tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 41/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/5/2018) quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký” .

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ xử phạt hành vi cùng một người mà “có chữ ký không thống nhất “ hoặc “không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký” chứ không hề bắt buộc kế toán phải có “chữ ký giống nhau 100%”. Vì thực tế, đối với mỗi người, tại các thời điểm khác nhau chữ ký có thể không hoàn toàn giống hệt nhau, có thể xê dịch chút ít (như là lúc lên cao, lúc nghiêng, lúc hơi ngắn, có nét hơi nhạt,…) miễn sao khi nhìn vào có thể nhận thấy đây là chữ ký giống với chữ ký đã đăng ký, các chữ ký đó là cùng một người.

Tải xuống