Kể từ ngày 20/8/2018, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới chính thức được áp dụng theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã đăng ký theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũ thì có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới hay không? Nếu thực hiện thì cách thức tiến hành như thế nào? Mời Quý thành viên cùng theo dõi qua bài viết sau đây.

1. Có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới hay không?
Để hướng dẫn việc thực hiện nội dung liên quan đến cập nhật hệ thống mã ngành kinh tế mới theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành Công văn 234/ĐKKD-NV năm 2018, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018 thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo hệ thống mới;

Việc cập nhật ngành, nghề theo hệ thống ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới qua mạng điện tử
2.1. Nhận biết ngành nghề kinh doanh bị thay đổi hoặc bị xóa

Khi doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử, tại màn hình khối dữ liệu ngành nghề kinh doanh (sau đây gọi tắt là “NNKD”), hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo bằng màu sắc nếu NNKD do doanh nghiệp kê khai bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, cụ thể:

- Màu xanh: Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

- Màu đỏ: Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

2.2. Đối chiếu Hệ thống ngành cũ và Hệ thống ngành mới
Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh -> Hỗ trợ -> Tra cứu ngành, nghề kinh doanh. Cửa sổ mới sẽ hiển thị ra như hình dưới:

Doanh nghiệp tải về và tham khảo Bảng chuyển đổi Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018 - VSIC 2007 để biết mã ngành mới tương ứng theo Hệ thống ngành mới như hình dưới:

2.3. Cập nhật NNKD bị thay đổi hoặc bị xóa theo Hệ thống mã ngành mới
Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh -> Dịch vụ công -> Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến. (Doanh nghiệp chọn Phương thức nộp hồ sơ phù hợp).

Bước 2: Tại trường “Chọn loại đăng ký trực tuyến”, doanh nghiệp chọn Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc như hình dưới:

Bước 3: Doanh nghiệp nhập “Mã số doanh nghiệp” để truy vấn thông tin về doanh nghiệp.

Bước 4: Tại trường “Chọn loại đăng ký thay đổi”: Doanh nghiệp chọn Thay đổi nội dung ĐKDN.

Trường “Loại giấy tờ nộp qua mạng điện tử”: Doanh nghiệp chọn Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN.

Bước 5: Doanh nghiệp chọn Ngành nghề kinh doanh tại trường “Khối dữ liệu”  như hình dưới:

Bước 6: Cửa sổ mới hiển thị danh sách những NNKD bị thay đổi hoặc bị xóa theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg: Doanh nghiệp cần xóa NNKD cũ khỏi danh sách và nhập lại mã ngành mới tương ứng với mã ngành đã xóa khỏi danh sách.

Sau khi thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh qua mạng theo các bước trên đây, doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Xem chi tiết hồ sơ, thủ tục tại công việc: Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.