Nghỉ phép năm là khoảng thời gian để NLĐ nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động của mình trong thời gian một năm dài làm việc liên tục. Số ngày nghỉ hằng năm đã được quy định cụ thể trong Bộ luật lao động. Vậy, trường hợp NLĐ chưa nghỉ hết phép năm thì sẽ xử lý như thế nào?

1. Ngày nghỉ hằng năm được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 113  Bộ luật lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Theo đó:

Số ngày nghỉ phép năm = (Số ngày nghỉ hàng năm : 12) x Số tháng làm việc thực tế

Ngoài ra, theo Điều 114 Bộ luật lao động 2019, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau:

  • Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

2. Chưa nghỉ hết phép năm thì làm thế nào?

Nếu người lao động chưa nghỉ hết phép của năm nay thì có thể:

a. Dồn ngày nghỉ phép vào ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để cộng dồn những ngày phép chưa nghỉ cùng với ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch sắp tới để có một đợt nghỉ dài ngày hơn, thuận tiện cho việc về quê, nghỉ Tết hoặc các hoạt động du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí,..

b. Đề nghị người sử dụng lao động thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ

Theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  • “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Căn cứ khoản 3 Điều 67, Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Cụ thể, được tính như sau:

Tiền lương ngày phép chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết = Tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề = Số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết
Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề

c. Thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ gộp đến 3 năm/lần

Theo khoản 4 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019,

  • Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Như vậy, nếu chưa nghỉ hết phép năm, người lao động có thể thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động để nghỉ gộp vào năm sau, hoặc năm sau nữa, tối đa 03 năm/lần.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2019

Nghị định 145/2020/NĐ-CP