Ngày 19/5, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa có Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.
1. Đơn vị tuyến đầu được hỗ trợ từ 10 - 50 triệu đồng

Theo quyết định của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, có 6 đối tượng được hỗ trợ bao gồm:

1. Lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch (các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung). Mức hỗ trợ từ 10 - 50 triệu đồng/đơn vị.

2. Đoàn viên hoặc người lao động ở khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định về phòng chống dịch được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người.

3. Đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) là F1 đang phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người.

4. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người.

5. Đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn. Lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người.

6. Các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ giao ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo thẩm quyền, tình hình thực tế, yêu cầu phòng chống dịch và khả năng cân đối tài chính nhưng mức hỗ trợ không quá các mức hỗ trợ trên.

2. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia chống dịch

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng hỗ trợ cán bộ công đoàn tuyến đầu chống dịch COVID-19, cụ thể:

1. Cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở nhận mức chi hỗ trợ từ 100.000 - 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch. Tối đa không quá 2 triệu đồng/người. Giao ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ, quyết định và chịu trách nhiệm.

2. Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có mức chi hỗ trợ từ 80.000 - 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch. Tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.

3. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch bị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng/người.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

- Đoàn viên, người lao động thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại mục 1 thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó lại chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

- Các đối tượng nêu tại khoản 2, 3, 4, 5 Mục 1 là lao động nữ mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi thì được hưởng mức hỗ trợ tối đa.

- Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Các đối tượng F0, F1 đang điều trị bệnh, bị cách ly, phong tỏa tại địa phương nào thì địa phương đó lập danh sách và thực hiện việc chi hỗ trợ. Công đoàn các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thông tin, phối hợp để thực hiện đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

- Tiêu chí cụ thể về hoàn cảnh khó khăn hoặc trường hợp đặc biệt của các đối tượng nêu tại khoản 4, 5, 6 Mục 1 do ban thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ vào tình hình thực tế đời sống đoàn viên, người lao động, diễn biến dịch trên địa bàn và khả năng cân đối tài chính công đoàn của đơn vị để quy định và hướng dẫn thực hiện.