Thông báo số điện thoại tổng đài và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin của Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

‐‐--------------------------------------------------------------

1. Số điện thoại tổng đài: 0243.9727.808

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Địa chỉ thư điện tử: hotro.dnl@gdt.gov.vn

Thời gian tiếp nhận: trong và ngoài giờ hành chính.