Hiện nay, số lượng người tham gia đầu tư chứng khoán đang dần trở nên tăng nhanh. Vậy, nếu nhà đầu tư nhận cổ tức từ đầu tư chứng khoán có cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Nhà đầu tư nhận cổ tức có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần...”

Như vậy, nhà đầu tư nhận cổ tức phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức

Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn thì:

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Quy định về thuế TNCN với đối với cổ tức chia bằng cổ phiếu

Cụ thể, điểm d, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Như vậy, nếu cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán thì tổ chức sẽ là người khai và nộp thuế thay.