Ngày 08/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Vậy chính sách này như thế nào? 
1. Những ai được hỗ trợ vay vốn để ký quỹ?
Theo Điều 1 Nghị quyết 83/NQ-CP quy định đối tượng được vay ký quỹ là người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở Hàn Quốc theo Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam trong Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Số tiền được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

2. Những lưu ý khi người lao động vay vốn để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc
(1) Đối với trường hợp đã ký quỹ trước ngày 01/01/2022:

Nếu NLĐ có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Khoản tiền NLĐ vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo thứ tự:

- Trả khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội; sau đó

- Chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

(2) Đối với trường hợp ký quỹ từ ngày 01/01/2022:

Nếu NLĐ bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Khoản tiền người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo trình tự:

- Trả khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; sau đó

- Thực hiện theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lưu ý: Chính sách này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/7/2022

Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết 83/NQ-CP;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.