Nhiều người nói sẽ có chính sách hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy điều kiện để người lao động được rút Bảo hiểm xã hội một lần năm 2024 là thế nào?
Hiện tại, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có đề xuất hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm đảm bảo an sinh xã hội, người lao động ở tuổi nghỉ hưu có thu nhập để sống tốt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là Dự thảo (nếu được Quốc hội thông qua thì chính sách hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2025). Điều kiện để người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024 được thực hiện như sau:

1. Điều kiện để người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024
Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13 người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024 thuộc một trong các trường hợp sau:

1.1. Sau một năm nghỉ việc/không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

1.2. Các trường hợp được nhận ngay bảo hiểm xã hội một lần (không phải đợi một năm)
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2024
2.1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

2.2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Căn cứ khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.