Theo Công điện 01/CĐ-TCT ngày 04/6/2024, Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra về việc bán hàng online, livestream với những nội dung sau:
Tổng cục trưởng Tổng cục thuế đã ban hành Công điện 01/CĐ-TCT năm 2024 về việc quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cụ thể là việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành Tài chính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp tục khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng online, livestream 
Triển khai rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm... đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng hóa, dịch vụ,... Cụ thể là đối với cá nhân, tổ chức bán hàng online, livestream.

2. Loại hình kinh doanh sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 01/8/2024
Triển khai các giải pháp để áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 01/8/2024 đối với các loại hình kinh doanh sau:

- Bán vé sân golf và cung cấp các dịch vụ trong sân.

- Kinh doanh trang phục, dụng cụ, phụ kiện,... phục vụ chơi golf.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với cá nhân, tổ chức bán hàng online, livestream
Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với đối với cá nhân, tổ chức bán hàng online, livestream để các cơ sở kinh doanh hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp thuế theo quy định, thúc đẩy việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

4. Cơ quan ban hành chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đối với cá nhân, tổ chức bán hàng online, livestream
Quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch tới từng cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh sân golf, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sân golf...

5. Chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá công tác quản lý thuế
Theo Công điện 01/CĐ-TCT việc chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá công tác quản lý thuế để lập kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các loại hình kinh doanh có doanh thu từ hoạt động bán vé tham quan khu du lịch, hoạt động vui chơi giải trí,...báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 01/8/2024.

Cục Thuế báo cáo cụ thể việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công điện này và gửi kết quả thực hiện theo mẫu biểu đính kèm về Tổng cục Thuế (qua Vụ QLT DNNCN), đồng thời gửi vào địa chỉ email: dhtuan@gdt.gov.vn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế.