(1) Hình thức bán hàng tích điểm đổi quà được xem là chiết khấu thương mại hay khuyến mại?

Chiết khấu thương mại là hình thức giảm giá bán niêm yết của hàng hóa, thường áp dụng khi mua hàng với số lượng lớn.

Theo đó, trường hợp của Anh/Chị không được xem là chiết khấu thương mại.

Mặt khác, tại khoản 7 Điều 92 Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

“Điều 92. Các hình thức khuyến mại

... 7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.”

Theo đó, căn cứ Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, việc bên Anh/Chị bán hàng có tích điểm cho khách hàng sau khi đạt được số điểm quy định thì khách hàng được đổi quà sẽ được xem là một hình thức khuyến mại nếu đảm bảo:

Nội dung thông tin được thể hiện và lưu trữ trên thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức tương đương phải bao gồm:

- Tên thẻ, phiếu và thông tin về khách hàng (họ và tên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu);

- Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên. Trong trường hợp không thể hiện đầy đủ các nội dung này thì phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung đó cho khách hàng khi khách hàng bắt đầu tham gia vào chương trình;

- Số lượng, trị giá hàng hóa do khách hàng mua phải thể hiện rõ trong thông tin của thẻ, phiếu để làm căn cứ xác định lợi ích mà khách hàng được tặng thưởng; điều kiện chi tiết về số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ do khách mua, sử dụng để được nhận thưởng.

(2) Có phải đăng ký chương trình tới Sở Công thương?

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, trường hợp của Anh/Chị sẽ phải thông báo hoạt động khuyến mãi cho tất cả các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại tối thiểu là 03 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Tuy nhiên, Anh/Chị sẽ không phải thực hiện thông báo đến Sở Công thương nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng.

- Việc khuyến mại chỉ thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.