1. Đăng ký kinh doanh
  1. Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp
  2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp
  3. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
  4. Thông báo mẫu con dấu
  5. Treo biển hiệu doanh nghiệp
 2. Pháp lý trong quá trình hoạt động
  1. Thuế - Kế toán
   1. Đăng ký thuế lần đầu
   2. Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán
   3. Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng
   4. Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu
   5. Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu
   6. Mở tài khoản ngân hàng
  2. Lao động - Tiền lương
   1. Lập Sổ quản lý lao động
   2. Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động
   3. Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập
   4. Thành lập công đoàn
   5. Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương
   6. Xây dựng bảng phụ cấp lương
   7. Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động
   8. Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp
   9. Xây dựng và thông báo định mức lao động
   10. Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở
  3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
   1. Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu
   2. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
   3. Mức đóng các loại bảo hiểm
   4. Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm
  4. Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
   1. Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn
   2. Tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
   3. Tài sản góp vốn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
   4. Tài sản góp vốn là phương tiện thủy nội địa
   5. Định giá tài sản góp vốn